Foto av Åsa Ek

Åsa Ek

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning
Forskar inom området människa, teknik, organisation (MTO-faktorer) relaterat till risk- och säkerhetshantering. Forskningen handlar generellt om att ta fram metoder och verktyg för att kunna identifiera systemsvagheter i säkerhetskritiska verksamheter. Speciellt fokuserar forskningen på områdena säkerhetskultur, säkerhetshantering, lärande för säkerhet och proaktiv krishantering.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och sker i olika branscher såsom flygtrafikledning, sjöfart, processindustri och kärnkraft.

Medlem i centrumbildningen METALUND (medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Nyckelord

  • human factors
  • riskhantering
  • säkerhetshantering
  • säkerhetskultur
  • arbetsmiljö

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ek är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren