Foto av Åsa Ek

Åsa Ek

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Forskning
Forskar inom området människa, teknik, organisation (MTO-faktorer) relaterat till risk- och säkerhetshantering. Forskningen fokuserar på att identifiera och hantera risk- och säkerhetsproblem både i arbetsmiljöer och i större säkerhetskritiska komplexa system. Samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO, Human factors) är en central utgångspunkt, liksom att forskningen ska bidra till åtgärder för ökad säkerhet och hållbarhet.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och utförs i nära samarbete med olika industrisektorer, sjukvården och myndigheter. Forskningen kan beröra områden som förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetshantering, att skapa säkra arbetsförutsättningar och utformning av arbetsplatser, men också beröra områden som säkerhetskultur i organisationer, lärande för säkerhet och krisberedskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Fria nyckelord

 • human factors
 • riskhantering
 • säkerhetshantering
 • säkerhetskultur
 • arbetsmiljö

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ek är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren