Foto av Åsa Ingvar

Åsa Ingvar

Knuten till universitetet, Doktor i medicinska vetenskaper

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vår forskning undersöker riskfaktorer, beteenden, diagnostik, prognos, behandling och genetik för hudcancer. I vissa av studierna samlar vi material, så som förstorade, optimalt ljussatta bilder av hudcancer eller confocalmikroskopiska bilder, och testar om användandet av olika verktyg kan förbättra läkares förmåga att ställa rätt diagnos tidigt i förloppet. I andra studier mäter vi människors beteenden eller riskfaktorer med hjälp av frågeformulär eller matchning mot register. Vi arbetar också med att följa och beskriva utvecklingen av hudcancerförekomst i samhället och slutligen, genom att uppmärksamma suboptimala delmoment i hudcancervården undersöker vi hur den skulle kunna förbättras, tex genom en förbättrad preoperativ bedömning. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fria nyckelord

  • Hudcancer, Epidemiologi, Riskfaktorer, Beteenden, Dermatoskopi, Behandling, Hudkirurgi, Mohs kirurgi, Konfocal mikroskopi, Malignt melanom, Skivepitelcancer, Basalcellscancer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ingvar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren