Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vår forskning undersöker riskfaktorer, beteenden, diagnostik, prognos, behandling och genetik för hudcancer. I vissa av studierna samlar vi material, så som förstorade, optimalt ljussatta bilder av hudcancer eller confocalmikroskopiska bilder, och testar om användandet av olika verktyg kan förbättra läkares förmåga att ställa rätt diagnos tidigt i förloppet. I andra studier mäter vi människors beteenden eller riskfaktorer med hjälp av frågeformulär eller matchning mot register. Vi arbetar också med att följa och beskriva utvecklingen av hudcancerförekomst i samhället och slutligen, genom att uppmärksamma suboptimala delmoment i hudcancervården undersöker vi hur den skulle kunna förbättras, tex genom en förbättrad preoperativ bedömning. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Nyckelord

  • Hudcancer, Epidemiologi, Riskfaktorer, Beteenden, Dermatoskopi, Behandling, Hudkirurgi, Mohs kirurgi, Konfocal mikroskopi, Malignt melanom, Skivepitelcancer, Basalcellscancer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ingvar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren