Foto av Åsa Ingvar

Åsa Ingvar

Knuten till universitetet, Doktor i medicinska vetenskaper, Överläkare i dermatovenereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ingvar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry