Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  1. Beslutsfattande och policyprocesser
  2. Relationen vetenskap-politik
  3. Miljöpolitik

Pågående forskning

Jag studerar beslutsfattande och policyprocesser, särskilt med koppling till relationen mellan vetenskap och politik. En inriktning är hur vi kan förstå idéer och den vetenskapliga kunskapens (och osäkerhetens) roll i hur politiska problem formas och beslut fattas. En andra inriktning är mer konceptuell och handlar om hur beslut kan fattas under risk och osäkerhet. En tredje inriktning handlar om forskarsidan i relationen, där jag studerat hur forskare ser på och arbetar med samverkan med samhället. Min forskning berör ofta miljö- och klimatfrågor. 

För närvarande arbetar jag främst med klimatanpassning och hur fördelningen av ansvar för den ska se ut mellan olika aktörer i samhället. Här ligger fokus på Sverige och det offentligas kontra det privatas roll, staten kontra kommunen och samverkan mellan olika sektorer.

Delar av min forskning är interdisciplinär och bedrivs i samarbete med forskare vid olika discipliner, för närvarande ekologi, filosofi och teknologi. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Knaggård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler