Foto av Åsa Lindberg-Sand

Åsa Lindberg-Sand

Docent, Pedagogisk utvecklare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Lindberg-Sand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap