Foto av Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

 • Historiesociologiska analyser av välfärd och familjerelationer
 • Familjepolitik och föräldrastödspolitik
 • Arbetsmarknadspolitik

Pågående forskning och undervisning

Jag forskar om välfärdspolitik och familjerelationer. Jag har bland annat intresserat mig för framväxten av arbetsmarknads- och familjepolitikens påverkan på genusrelationer, vilka strategier ensamma mammor utvecklar i deras försök att kombinera ett betalt arbete med familjelivet, utvecklingen av föräldrastödspolitiken, samt studier av äldre kvinnors välmående på arbetsmarknaden.

Jag är sedan stämman 2022 ordförande för Sveriges Sociologförbund (https://www.sverigessociologforbund.se).

 

 

Undervisning

Jag handleder och examinerar på masterkurserna samt undervisar på WPMP01 och SOCB42.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi

Fria nyckelord

 • LSSMC: Qualitative Methods Lab
 • LSSMC: Methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Lundqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren