Foto av Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Historiesociologiska analyser av välfärd och familjerelationer
  • Familjepolitik och föräldrastödspolitik
  • Arbetsmarknadspolitik

Pågående forskning och undervisning

Jag forskar om välfärdspolitik och familjerelationer. Jag har bland annat intresserat mig för framväxten av arbetsmarknads- och familjepolitikens påverkan på genusrelationer, vilka strategier ensamma mammor utvecklar i deras försök att kombinera ett betalt arbete med familjelivet, utvecklingen av föräldrastödspolitiken, samt studier av äldre kvinnors välmående på arbetsmarknaden.

Jag handleder och examinerar på masterkurserna samt undervisar på WPMP01 och SOCB42.

Jag är sedan stämman 2022 ordförande för Sveriges Sociologförbund (https://www.sverigessociologforbund.se).

Under hösten 2022 tillbringar jag mestadelen av min tid på Department of International Economic, Government and Business, Copenhagen Business School.

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Lundqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren