Foto av Åsa Ottosson Berggren

Åsa Ottosson Berggren

Universitetslektor, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ottosson Berggren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences