Foto av Åsa Petersén

Åsa Petersén

Professor, överläkare

Personlig profil

Forskning

My research is focused on understanding the underlying pathogenic mechanisms of the neurodegenerative and neuropsychiatric Huntington disease (HD) with the ultimate aim to develop effective therapies. HD is a devastating disorder always caused by an expanded CAG triplet repeat mutation in the huntingtin gene. Importantly, individuals with the mutant HD gene suffer from psychiatric symptoms and metabolic dysfunction many years before onset of typical motor symptoms. My hypothesis is that the non-motor features are due to hypothalamic pathology. In my research group, we have shown that hypothalamic changes occur early in clinical HD using both MRI and postmortem analyses. We have established a casual relationship between hypothalamic huntingtin and the development of metabolic and psychiatric disturbances in mice. Ongoing work will identify key molecular pathways and the critical neuronal circuitries affected early in the HD hypothalamus in order to develop disease modifying treatments.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fria nyckelord

  • neurodegeneration
  • neuropsychiatry
  • Huntington disease

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Petersén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren