Foto av Åsa Ritenius Manjer

Åsa Ritenius Manjer

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse och avhandlingsarbete handlar om att försöka förstå mer kring de fenomen som ligger bakom att delta i eller avstå från välfärdsstatens erbjudanden. Genom att studera icke-deltagande i mammografiscreening ges möjlighet att fokusera kvinnornas val och väg till beslut. Kvinnornas egna utsagor utgör det huvudsakliga materialet.

Undervisning

Inom ramen för min doktorandtjänst undervisar jag på kursen Socionompraktik, 30 hp.

Samverkan

2007 fick jag möjlighet att vara med och starta upp ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt forskningsprojekt som bedrivs med forskare från Socialhögskolan, Institutionen för Kliniska vetenskaper i Malmö avd för Radiologi samt Kirurgi vid Lunds universitet ”Non-take up i den svenska välfärdsmodellen - om kvinnors val kring deltagande i mammografiscreening och bröstcancer behandling”. Projektet finansieras av Cancerfonden.

För närvarande tillhör jag också en forskningsmiljö med både seniora forskare och doktorander ”Äldres vardag och villkor” (VOV) Socialhögskolan Lunds universitet samt ett nationellt nätverk för forskande kuratorer.

Äldres vardag och villkor

Yrkesarbete

Jag har arbetat som kurator och socionom 1991-2008 inom hälso- och sjukvård företrädesvis inom psykiatrin. Jag har vidareutbildning i steg 1 psykodynamisk psykoterapi, handledarutbildning och konsultation inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete inom hälso- och sjukvård.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ritenius Manjer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler