Foto av Åsa Tornberg

Åsa Tornberg

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor och docent i fysioterapi.

Jag tog sjukgymnastexamen 1992, disputerade i klinisk experimentell fysiologi 2010 och blev docent i fysioterapi 2015. Mitt avhandlingsarbete handlade om effekter av fysisk träning och mätmetoder för att utvärdera kondition hos personer med typ 2 diabetes.

Min forskning är inriktad mot hur hälsan påverkas av fysisk träning, fysisk aktivitet och kost, samt hur fysisk träning och fysisk aktivitet kan användas som medicin vid olika sjukdomstillstånd.

Mina huvudsakliga intresseområden är träningsfysiologi, gen-livsstilsinteraktion med fokus på fysisk aktivitet och nutrition. Inom min forskning ryms även utveckling och utvärdering av olika fysiologiska mätmetoder som används för att mäta fysiskprestation, både bland patientgrupper och elitidrottare.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Sjukgymnastik

Nyckelord

 • Diabetes
 • cerebral palsy
 • barn
 • träningsfysiologi
 • Fysisk aktivitet
 • Nutrition
 • Fysioterapi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Tornberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren