Foto av Åsa Tornberg

Åsa Tornberg

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor och docent i fysioterapi.

Jag tog sjukgymnastexamen 1992, disputerade i klinisk experimentell fysiologi 2010 och blev docent i fysioterapi 2015. Mitt avhandlingsarbete handlade om effekter av fysisk träning och mätmetoder för att utvärdera kondition hos personer med typ 2 diabetes.

Min forskning är inriktad mot hur hälsan påverkas av fysisk träning, fysisk aktivitet och kost, samt hur fysisk träning och fysisk aktivitet kan användas som medicin vid olika sjukdomstillstånd.

Ett av mina intresseområden är träningsfysiologi, gen-livsstilsinteraktion med fokus på fysisk aktivitet och nutrition. Inom min forskning ryms även utveckling och utvärdering av olika fysiologiska mätmetoder som används för att mäta fysiskprestation, både bland patientgrupper och elitidrottare.

Inom forskningsområdet ”Barnets fysiska funktion” utgår vi från barnets naturliga behov av fysisk aktivitet och barnet rörelsemönster alt eftersom barnet utvecklas genom uppväxten. Barn får ökad hälsa och välbefinnande när de deltar i fysisk aktivitet. Men barn med funktionshinder deltar mindre i fysisk aktivitet jämfört med barn utan funktionshinder. Alla barn har samma rätt till god hälsa och att vara fysisk aktiva, enlig FN’s Agenda 2030. I min forskning finns barnet i centrum för att kunna hitta faktorer inom barnet och i barnets miljö som underlättar och försvårar träning och fysisk aktivitet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

 • Diabetes
 • cerebral palsy
 • barn
 • träningsfysiologi
 • Fysisk aktivitet
 • Nutrition
 • Fysioterapi
 • ehälsa
 • träning som medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Tornberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren