Foto av Åse Innes-Ker

Åse Innes-Ker

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden och intressen


Perception av ansiktsuttryck

 • Hur behandlas ansiktsuttryck kognitivt
 • Rollen av dynamisk presentation i igenkänning av ansiktsuttryck
 • Interaktionen mellan etnicitet, attityder och igenkänning av ansiktsuttryck

Forensisk Psychologi

 • Meta-kognition

Marknadsföringens psykologi

 • Emotionella processer i påverkan

Meta Science

 • Öppen forskning
 • Sammanfattning av forskning

Film och psykologi

 • Emotion i film

Undervisning

Vetenskapsteori för Psykologi

Social Psykologi

Marknadsföringens psykologi

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • Emotion and Cognition
 • Facial Expressions
 • Meta Science
 • Film and psychology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åse Innes-Ker är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren