Foto av Ólöf Kristjánsdóttir

Ólöf Kristjánsdóttir

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är legitimerad sjuksköterska och postdoktor vid Faculty of Nursing, vid University of Iceland. Jag disputerade vid Dalhousie University under handledning av Dr. Patrick McGrath. För närvarande jobbar jag med två projekt i samarbete med Lunds universitet. I det ena forskningsprojektet, som går under namnet eChildHealth, utvecklas e-hälsa inom barnsjukvård, för att främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer. Det andra projektet fokuserar på välbefinnande av isländska familjer som reser till Lund för sitt barns hjärtkirurgi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper

Fria nyckelord

  • Kulturella processer
  • e-hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ólöf Kristjánsdóttir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren