Foto av Öivind Andersson

Öivind Andersson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Efter sin forskarutbildning i Förbränningsfysik arbetade Öivind Andersson sju år på Volvo Personvagnar med utveckling av förbränningssystem för dieselmotorer. Han anställdes vid Avdelningen för Förbränningsmotorer i Lund 2007, blev docent 2010 och är sedan 2011 professor. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot dieselmotorns förbränning, framför allt de processer som är kopplade till motorns utsläpp av sotpartiklar. Forskningen sker främst med laserbaserade och andra optiska mättekniker i forskningsmotorer med optisk access. 2012 gav han ut boken Experiment!: Planning, Implementing and Interpreting på John Wiley & Sons.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farkostteknik
  • Energiteknik
  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Öivind Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren