Foto av Abel Gwaindepi

Abel Gwaindepi

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag började Lunds universitet som postdoktor vid Ekonomisk-historiska institutionen i september 2018. Jag har en doktorsexamen i ekonomi (med fokus ekonomisk historia) från Stellenbosch University i Sydafrika. 
 
Mina forskningsintressen ligger inom offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi, förr och nu. Min doktorsexamen fokuseradeoffentliga intäkter, utgifter och skulder i Sydafrika (Kapkolonin) 1800-talet.  Jag är för närvarande intresserad av och arbetar med ett projekt om de afrikanska ländernas och andra utvecklingsregioners finanspolitiska kapacitet mellan 1900 och 2000. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Abel Gwaindepi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren