Inget foto av Abir Nasr

Abir Nasr

Doktorand, Biomarkers in obstructive airway diseases - focus on lung physiology

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Abir Nasr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren