Inget foto av Abir Nasr

Abir Nasr

Doktorand, Biomarkers in obstructive airway diseases - focus on lung physiology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Abir Nasr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology