Inget foto av Adam Åkerman

Adam Åkerman

Knuten till universitetet, Specialistläkare internmedicn

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren