Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adam Brenthel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • Folkhälsomyndigheten

    Adam Brenthel (Roll ej angiven) & Kristofer Hansson (Roll ej angiven)

    2017 mars 16

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens