Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adam Brenthel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Folkhälsomyndigheten

  Adam Brenthel (Roll ej angiven) & Kristofer Hansson (Roll ej angiven)

  2017 mars 16

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens