Inget foto av Adam Engel Sällberg

Adam Engel Sällberg

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fria nyckelord

  • Pulmonell hypertension
  • Kardiologi
  • Pulmonell arteriell hypertension
  • Biomarkörer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adam Engel Sällberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren