Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan september 2021.

Min avhandling kretsar kring smittkoppsympningen i sjutton- och artonhundratalets Sverige. Ett övergripande syfte är att utvinna kunskap om hur människor historiskt förhållit sig till, och skyddat sig mot, epidemiska sjukdomar. I fokus står de intensiva ansträngningar som sedan sjuttonhundratalets mitt gjordes för att förmå befolkningen att genomgå de immuniserande åtgärderna variolisation och, från artonhundratalets början, vaccination.

Jag undersöker medicinvetenskapens beskrivningar av sjukdomens beskaffenhet och ympningens verkan samt hur denna kunskap överfördes till befolkningen. I ljuset av detta diskuteras de professionaliseringar och specialiseringar som uppstod på läkekonstens fält för att främja relationerna mellan hälsovårdande aktörer och människorna som stod under deras vård. Förutom att belysa frågor rörande medicinvetenskapens epistemiska och sociala tillit avser undersökningen analysera de förändringar av kropps- och sjukdomsuppfattningar som ägde rum i kölvattnet av smittkoppsympningens tillämpning.