Adam Kristensson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

FORSKNING:

Jag forskar inom atmosfäriska aerosolpartiklar med hjälp av olika mätningar.

Bland mina ansvarsområden är jag huvudkoordinator för Horizon-Europe-projektet CLIMB-FOREST, som syftar till att föreslå ett hållbart skogsbruk för hela Europa samtidigt som det tar ett helhetsgrepp på klimateffekter med bland annat aerosolpartiklar. Jag är också ansvarig för ACTRIS (Aerosol, Clouds, Trace gases Research Infrastructure Stations) bakgrundsstation Hyltemossa inom ACTRIS Sverige.

Jag har olika forskningsintressen förutom skogsbruk och Hyltemossamätningarna. Jag är också intresserad av mätningar av partikelantalsstorleksfördelningar, exponering för fartygsutsläpp, dammpartiklar, Lagrangian-aerosolmätningar, gränsöverskridande aerosolpartiklar, käll-/receptormodellering, sekundär organisk aerosolbildning, nypartikelbildning och urbana utsläpp.

MOTIVATION:

Forskningen drivs av att få mer kunskap och säkerhet om atmosfärpartiklars hälso- och klimateffekter.

Undervisning

KURSADMINISTRATION OCH UNDERVISNING:

Jag är för närvarande kursansvarig för Miljömättteknik (FKFN35/FYST38), Termodynamik med tillämpningar (FMFF05), och Fysik 1-2, del b (TBAA20/21). 

UNDERVISNING:

Jag undervisar i Aerosolteknik (MAM242) och Aerosoler och hälsa.

Samverkan

MEDIA:

Jag har medverkar i flera nyhetsvideointervjuer och radiointervjuer om forskningen kring skogsfrågor och atmosfäriska partiklar. Har även deltagit i flertalet möten och workshops för allmänheten, samt skrivit otaliga populärvetenskapliga artiklar, insändare och debattartiklar om klimat och hälsoeffekter av partiklar.

SOCIALA MEDIER:

Jag har ett personligt X-konto, och hjälper även till med Aerosollabbets och ACTRIS Sveriges X-konton.

Forskningsgenomslag

I CLIMB-FOREST-projektet har vi kontakter med ett 30-tal olika skogsintressenter för att föreslå alternativa skogsbruksmetoder för att hantera klimatförändringar och frågor om biologisk mångfald. Jag har varit eller deltar i dialoger, möten och utvärderingar med, Svensk sjöfart, Transportstyrelsen, Trafikverket, SMHI, IMO, Malmö, Göteborg och Landskrona kommuner.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning
  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Annan naturresursteknik
  • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adam Kristensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren