Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Miljövetenskap
  • Naturgeografi

Nyckelord

  • Miljövetenskap
  • Vegetation
  • Modellering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adrian Gustafson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren