Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inom ekonometri och politisk ekonomi. Jag är även intresserad av frågor som rör inkomstojämlikhet. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adrian Mehic är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler