Inget foto av Adrian Nassirpour

Adrian Nassirpour

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adrian Nassirpour är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi