Foto av Adrian Roth

Adrian Roth

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag påbörjade min doktorandtjänst i maj 2018. Mitt huvudsakliga forskningsområde involverar användningen av strukturerad illumination för att ta bilder av sprejer. Detta är kombinerat med avancerad bildanalys för att ta deschiffrerar information från bilderna. Jag har utvecklat en metod som möjliggör extraktion vätskors ytor i 3D. Dessa 3D rekonstruktioner av vätskor kan användas för att utveckla förståelsen av vätskors uppdelning från större strukturer till mindre droppar i en sprej.

Jag har även varit involverad i att estimera antal, storlek och hastighet av droppar som producerats genom att antingen hosta, prata eller skrika. Dessa droppar är helt enkelt en sprej som vi kan avbilda genom att använda lasrar och höghastighetskameror. Denna forskning är kopplad till COVID-19 där forskning under pandemin kommit fram till att dropparna vi avbildar är den huvudsakliga smittovägen för virus. Våra resultat kan i framtida liknande situationer bland annat ge viktig information om vilken social distansering ska användas.

Projektet jag är involverad i är finansierat av Ventenskapsrådet i Sverige under nummer 2016-03894 med namnet: ”Analysis of primary and secondary spray breakups using Laser Sheet Fluorescence Microscopic imaging”.

Jag tog min Master examen i Teknisk Fysik 2018 på Lunds Universitet med specialisering mot bilder och grafik. Titeln på mitt examensarbete var "Bildanalys för att estimera fraktala dimensionen av sotaggregat.".

Länk till examensarbete, engelsk webbsida, lup.lub.lu.se

Samverkan

Att nå ut med forskningen till allmänheten ser jag som en viktig del av mitt jobb som forskare. Därav har jag varit ute och föreläst och försökt beskriva min forskning på skolor och bibliotek i Skåne. Jag har också skapat videor med en populärvetenskaplig touch som handlar om forskningen på min avdelning, Förbränningsfysik på Fysiska Institutionen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adrian Roth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren