Foto av Adriana Di Lorenzo Tillborg

Adriana Di Lorenzo Tillborg

Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kulturskolor, policyprocesser och inkluderingsdiskurser 

Trots att det finns en kulturskola i circa 97 % av Sveriges kommuner, har dessa skolor inga nationella styrdokument. Nyligen har dock den svenska regeringen initierat en utredning för att föreslå en nationell strategi. Syftet med min avhandling är att undersöka de diskurser som framträder när kulturskoleledare pratar om sin egen praktik, om policyprocesser och om inkludering.

Svensk musikpedagogisk forskning saknar ledarskapsperspektiv på kulturskolor. Med tanke på den viktiga roll som kulturskoleledare har i policyprocesser, fyller denna undersökning ut kunskapsluckor i en tid av omprövningar av kulturskolans uppdrag.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Pedagogik

Nyckelord

  • Kulturskola
  • art and music schools
  • Policy
  • inclusion
  • discourse

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Adriana Di Lorenzo Tillborg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren