Personlig profil

Forskning

I am an Occupational Therapist (OT) and currently pursuing my PhD at the Faculty of Medicine, affiliated with the research group 'Active and Healthy Ageing.' My doctoral research focuses on exploring how older adults perceive their homes and neighborhoods, particularly in urban and rural disadvantaged areas. I am genuinely fascinated by the relationship between community engagement and place attachment. These areas of study are vital for understanding the impact of the physical and social environment on the well-being of older adults.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Arbetsterapi

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments .
  • SWEAH Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Afsaneh Taei är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren