Foto av Agata Yadav

Agata Yadav

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Agata Yadav är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap