Foto av Agnes Andersson
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Presentation

Agnes Andersson Djurfeldt leder Afrint gruppen, en interdisciplinär grupp av forskare från nio forskninsginstitut i Afrika och institutionerna för Kulturgeografi, Statistik, Sociologi och Ekonomisk Historia vid Lunds Universitet. Gruppen använders sig av paneldata från ca 4000 hushåll i Afrika Söder om Sahra för att studera förändringar i försörjningsmönster i mer än 100 byar från 2002 framåt. 


Nuvarande forskningsprojekt

För närvarande är Agnes Andersson Djurfeldt projektledare för tre projekt som tillsammans utgör den tredje fasen i Afrint (Afrint III).

Vetenskapsrådet: Gender and pro-poor agricultural growth: nonfarm/farm linkages and village dynamics in sub-Saharan Africa, 2015-2017, huvudsökande., Agnes Andersson Djurfeldt, medsökande, Docent Ellen Hillbom (Department of Economic History), Professor Björn Holmquist (Department of Statistics), 2 985000 sek

Economic and Social Research Council/UK (via DEGRP II) Gender and pro-poor agricultural growth: nonfarm/farm linkages and village dynamics in sub-Saharan Africa, medsökande, Professor Aida Isinika, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania, och Dr. Peter Coughlin, Econpolicy, Maputo Mozambique, 2015-2017 £332,457

Vetenskapsrådet: The possibilities and challenges for gender neutral pro-poor agricultural growth in Malawi and Zambia, huvudsökande, Agnes Andersson Djurfeldt, medsökande Docent Ellen Hillbom (Ekonomisk historia), Professor Björn Holmquist (Statistik), två länder team i Malawi (Dr Peter Mvula och Professor Wapulumuka Mulwafu), samt Zambia (Mukata Wamulume), 2013-2016, 4 050 000 sek.

 

Agnes forskning fokuserar på förändringar i försörjningsmönster på landsbygden inom och utanför jordbruket, med fokus på Afrika söder om Sahara, med kopling till kön och rum. Hon använder sig av en mixed-methods ansasts som kombinerar kvantitativa data med kvalitativt fältarbete framförallt i Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria och Zambia.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Lantbruksvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Agnes Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren