Foto av Agneta Kruse

Agneta Kruse

Knuten till universitetet, Universitetslektor

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • Offentlig ekonomi
  • Socialförsäkringar
  • Ålderspensioner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Agneta Kruse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler