Foto av Agneta Mallén

Agneta Mallén

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- eller undervisningsområden

  • Kriminologi
  • Medborgarjournalistik och brottskontroll
  • Trygghet och rädsla för brott

 

Pågående forskning och undervisning

Kriminalitet i ösamfund
Jag är medlem i den nordiska arbetsgruppen Kriminalitet, frihedsberøvelse og kontrol i nordiske ø-samfund som fokuserar Island, Grönland, Färöarna och Åland. Ösamfund ses som speciella platser som dels erbjuder sina invånare ett kulturellt och identitetsmässigt ”annorlundaskap” (otherness), dels innebär särskilda, geografiskt relaterade, utmaningar pga. isolation. Dessa särdrag inverkar även på kriminalitet och rädsla för brott i ösamfund. Arbetsgruppen finansieras genom medel från Nordiska samarbetsrådet i kriminologi. En presentation av arbetsgruppen finns Oslos Universitets webbplats

Medborgarjournalistik
Medborgarjournalistik och brottskontroll.  Medborgarjournalister filmar händelser med sina mobiltelefoner och sprider sedan filmklippen till sociala medier och nyhetsmedier. Detta innebär snabb, demokratisk nyhetsrapportering samt utövning av kontroll underifrån (sousveillance) men samtidigt integritetskränkning och stämpling.

Undervisning
Jag undervisar främst på den första och tredje terminen på kriminologiprogrammet vid Lunds universitet samt handleder kandidatuppsatser.


Samverkan
Sedan år 2014 har jag en halvtidstjänst som forsknings- och utvecklingskoordinator på Stadskontoret i Malmö stad med fokus på samverkan mellan universitet och kommun. Mer information finns under fliken Samverkan här på institutionens webbplats

Tidigare forskningsprojekt
Trygghet och rädsla för brott relaterat till frågor om offerskap: Hur trygghet kan studeras med samma faktorer som vanligtvis används för att analysera rädsla för brott. Svårigheten att anmäla barn som far illa. Hur habiliteringspersonal resonerar då de skall anmäla våld och omsorgssvikt mot barn med funktionsnedsättning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi

Fria nyckelord

  • Kriminologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Agneta Mallén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren