Inget foto av Agneta Troilius Rubin

Agneta Troilius Rubin

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Agneta Troilius Rubin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap