Foto av Aipi Forsberg-Puckett

Aipi Forsberg-Puckett

Knuten till universitetet

  • Forskarstuderande, Läkare, Kirurgi

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi