Inget foto av Aki Johanson

Aki Johanson

Professor emerita, Professor eremita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Pågående projekt

  • Effekter av ECT hos patienter med depression
  • Depression och demens i ett longitudinellt perspektiv.
     

Effekter av ECT hos patienter med depression

Depression är troligen den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa och suicid. Farmakologisk behandling samt terapi används vid depression men elektrokonvulsiv terapi (ECT) är ett viktigt alternativ, särskilt vid djupa melankoliska depressioner.

Under de senaste åren har en alternativ hypotes om depressionsetiologi vuxit fram. Den handlar om att patienter med depression skulle ha en förändrad plasticitet i nervcellerna med minskad nervcellstillväxt som följd. Djurförsök visar att elektrostimulering förändrar/förbättrar nervcellstillväxten. Det är därför intressant att utreda nervcellsfaktorer hos patienter med så svår depression att ECT är indicerat.

Målsättningen med studien är att hos patienter med depression studera sambandet mellan psykiatriska symtom, neuropsykologiska testresultat samt neuroradiologiska och biokemiska parametrar före och efter ECT.

I en prospektiv studie undersöks såväl akuta som långsiktiga effekter av ECT hos patienter med depression som ordinerats ECT. Patienterna genomgår omfattande neuropsykiatrisk och neuropsykologisk undersökning samt MR (DTI, MR-perfusion och volumetri) före och efter ECT, efter 6 mån och 1 år.

Depression och demens i ett longitudinellt perspektiv

Sambanden mellan affektiv sjukdom och utveckling av degenerativ sjukdom är ofullständigt kända. Det är oklart i vilken utsträckning depression hos äldre är ett förstadium, en reaktion eller ett delsymtom i en organisk demenssjukdom.

Målsättningen med studien är att hos patienter med depression studera sambandet mellan psykiatriska symtom, neuropsykologiska testresultat samt neurofysiologiska parametrar före och efter ECT. Akuta såväl som långsiktiga effekter av ECT kommer att studeras.
I en longitudinell design undersöks patienter med depression som för 25 år sedan behandlades med ECT på Psykiatriska kliniken i Lund.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Aki Johanson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren