Foto av Akram Abdul Hamid

Akram Abdul Hamid

Universitetslektor, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Akram Abdul Hamid är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap