Foto av Alain Govaert

Alain Govaert

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alain Govaert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Mark- och miljövetenskap