Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av den här sidan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Nyckelord

  • vattenresurshantering
  • mikrobiel ekologi
  • grundvatten

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Albert Brangarí är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren