Personlig profil

Undervisning

Reglerteknik AK - Höst 2018 och Kina 2018

Systemteknik och processreglering - Vår 2019 och vår 2020

Fysiologiska modeller och beräkningar - Höst 2019

Modellering och inlärning från data - Höst 2020

Forskning

Maskininlärning och reglerteknik för kontroll av komplexa system. Autonoma datacenter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datorsystem
  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Albin Heimerson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren