Foto av Aleh Cherp

Aleh Cherp

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Aleh Cherp är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap