Foto av Aleksander Giwercman

Aleksander Giwercman

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vår forskning fokuserar på effekten av cancer och cancer behandling på reproduktionsfunktionen hos män, som har behandlats för cancer i barndomen eller tidigt i vuxenlivet. Primärt fokuserade vi på hur spermakvaliteten påverkas av sjukdomen och av behandlingen. Efterföljande tittade vi på dessa faktorers effekt på produktionen av det manliga könshormonet – testosteron. Vi fann att 30-40% av unga män som har behandlats för cancer hade tecken på testosteronbrist, vilket på sikt kan leda till alvarliga hjärt-kärl sjukdomar, metabola störningar och benskörhet. I våra framtida studier vill vi undersöka om cancer och cancerbehandling kan ha negativa effekter på avkommens hälsa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Manlig reproduktionsfunktion
  • Fertilitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Aleksander Giwercman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren