Foto av Aleksandra Turkiewicz

Aleksandra Turkiewicz

Forskare, MSc, PhD, CStat

Personlig profil

Forskning

Docent i medicinsk statistik, verksam vid Enheten för klinisk epidemiologi, IKVL. Jobbar med design och analys av kliniska och pre-kliniska studier. Forskningsintressen ligger inom register-baserad epidemiologi med fokus på kvantifiering av systematiska fel, hierarkiska modeller för omics data samt metoder för hantering av missing data. Kursansvarig för en obligatorisk kurs i statistik för doktorander vid Medicinska fakulteten, med fokus på pre-kliniska studier.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Aleksandra Turkiewicz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren