Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik
  • Sannolikhetsteori och statistik