Foto av Alex Vermeulen

Alex Vermeulen

Knuten till universitetet, Director ICOS Carbon Portal

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Since June 2014 Director of the ICOS ERIC Carbon Portal, hosted by the University of Lund, Sweden.
Until 2014 at ECN: Program manager and project leader in the area of Atmospheric Sciences, Climate Change, Air Pollution and Dispersion.
Active in several national and EU research projects such as CarboEurope IP, NitroEurope IP, KvR ME-2, GHGEurope, ACTRIS, ICOS. Coordinator of the EU FP5 project CHIOTTO (2004-2006) and FP7 InGOS (2012-2015).
Focal point for the Netherlands of ICOS and Atmospheric Monitoring Stations Assembly representative for ICOS Interim.
Developed and maintained the PreSRM library used in national dispersion models and the highway dispersion model VLW.
PI for the Greenhouse Gas Observations at Cabauw tower near Utrecht.
Specialist in high precision observations of greenhouse gases and air pollution, dispersion modelling, surface-atmosphere exchange measurements and modelling, atmospheric transport modelinl at regional and global scale.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alex Vermeulen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren