Foto av Alexander Åkesson

Alexander Åkesson

Knuten till universitetet, MD, PhD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology