Foto av Alexander Bareis

Alexander Bareis

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

Tyskspråkig nutidslitteratur
Diakron narratologi, framför allt opålitligt och metafiktionellt berättande
Fiktionsteori

Intermedialitet, i synnerhet roman-film

Skönlitterär översättning

Nobelpriset i litteratur

Vetenskapliga associationer:

Forschungsstelle Historische Epistemologie und Hermeneutik, Institut für deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin

Ordförande i föreningen „Tyskspåkig litteraturvetenskap i Sverige“ (2017-2023), styrelseledamot

Medlem i ENN, European Narratology Network

Medlem i DFG-Nachwuchsnetzwerk "Fiktion", Freie Universität Berlin (2010-2013)

Externt korresponderande medlem av "Zentrum für Erzählforschung", Universität Wuppertal

Advisory board, Centre for Genre Research, Köpenhamns universitet (2016-2020)

Stiftande ledamot La Société Internationale des Recherches sur la Fiction et la Fictionnalité (S.I.R.F.F.) / The international Society for Fiction and Fictionality Studies (I.S.F.F.S.)