Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Alexander Dürr is a doctoral student at the Computer Science Department at the Faculty of Engineering LTH at Lund University. He received MSc in Computational Science and Engineering from Ulm University and Ulm University of Applied Sciences, Germany in 2018. He started his Ph.D. in Computer Science in January 2019. The Ph.D. position is funded by the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) with a focus on Machine Learning, Deep Learning, and explainable Artificial Intelligence. His research is in the area of Robotics, Human-Robot Interaction, and Machine Learning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
  • Programvaruteknik
  • Beräkningsmatematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Dürr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren