Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Funded by the Swedish Society for Medical Research International Postdoctoral Grant, my project investigates the effect of amino acids on the glucagon-secreting alpha cells, using in vitro, ex vivo and in vivo techniques to decipher underlying metabolic and electrophysiological pathways. I split my work between the University of Copenhagen and Lund University.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Hamilton är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren