Personlig profil

Forskning

Studerar skiljeteckensbruk med fokus på syntaktiska och pragmatiska aspekter.

Undervisning

Undervisar i översättningsvetenskap, praktisk översättning, textanalys och svenska som främmande språk.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Språkstudier

Fria nyckelord

 • interpunktion
 • skiljetecken
 • textlingvistik
 • språkvård
 • korpuslingvistik
 • informationsstruktur
 • svenska
 • systemisk-funktionell lingvistik
 • populärvetenskap
 • semikolon
 • kolon
 • tankstreck
 • parentes
 • teoretisk syntax
 • satsperiferin
 • översättning
 • översättningssvenska
 • översättningsvetenskap
 • sociala medier
 • anglicismer
 • lånord

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Katourgi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler