Foto av Alexander Maurits

Alexander Maurits

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Född 1978, teol. dr i kyrkohistoria, fil. mag. med historia som huvudämne, utbildningsledare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (tj.led.) och universitetslektor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Perioden 2015-2023 prefekt vid CTR. Hösten 2022 STINT-stipendiat och gästlärare vid University of California Berkeley.

Forskning

I december 2011 disputerade jag på avhandlingen Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrkligens präst- och mansideal. I avhandlingen ger jag en bild av 1800-talets prästmannaideal, men jag visar också på den centrala roll som religionen hade i det svenska samhället långt fram i modern tid.

Utöver avhandlingen har jag även skrivit ett antal artiklar som rör frågor om hjälteideal och historiebruk, prästmannaideal och hushållsideologi.

Min forskning inriktar sig för närvarande på följande teman:

* Svenska kyrkan och moderniteten
* Prästfruideal under 1900-talet
* Kyrka och idrott
* Antiklerikalism

Undervisning

Jag undervisar och handleder på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet kyrko- och missionsstudier. Jag har också tagit initiativ till de tvärvetenskapliga kurserna "Religion and Sports" och Metoo - kamp om erkännande i historia och nutid".

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Maurits är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren