Foto av Alexander Paulsson

Alexander Paulsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Alexander Paulsson är docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Hans forskning spänner över fälten organisationsstudier, ekologisk ekonomi och vetenskaps- och teknikstudier. För närvarande är han engagerad i forskningsprojekt som handlar om syftesspecifika pengars potential för en hållbar omställning, den Europeiska bioekonomins organisering samt kollektivtrafikens marknadisering.

 

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Forskning

Alexander Paulsson (PhD) teaches and writes about organizations, the politics of ecology, and the making and consequences of science and technology. Being trained in the fields of history, politics and business, he combines the study of the urban environment, administrative devices and ecological processes with the history of economic and political concepts.
 
He is currently engaged in two larger research projects: one is looking at how complementary currencies may be designed to achieve socioecological transitions (www.specialpurposemoney.com) while the other is exploring how post-growth welfare societies may be organized.
 
Besides these two projects, he is also involved in research projects on mobility, technology and infrastructure maintenence. For four years, he worked at The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and its unit Mobility, Actors and Planning Processes.
 
He is one of the co-founders of the Institute for Degrowth Studies, he is affiliated to K2, The Swedish Knolwedge Center for Public Transport and he is collaborating with the explorative architecture firm Scapeous.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Samhällsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Paulsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren